Søg
forside

Y-Glocal søger frivillige til kommunikation og lokalforankring

Vil du være med til at  give børn og unge i Cameroun, Sydafrika og Danmark nye horisonter og spændende oplevelser med KFUM og KFUK’s internationale samarbejde? Så er en plads i udvalget for Y-Glocal noget for dig.

Som medlem af Y-Glocal-udvalget får du mulighed for:

 • at styrke din glokale profil i KFUM og KFUK.
 • at møde og arbejde sammen med kompetente og engagerede medfrivillige fra Danmark, Cameroun og Sydafrika, med ambitioner for det internationale og lokale arbejde.
 • at få kompetencer og erfaring med frivilligt og internationalt arbejde og med mulighed for at deltage i relevante kurser.
 • at sikre, at børn og unge får et glokalt perspektiv i Danmark, Cameroun og Sydafrika.
 • at få et internationalt netværk i Danmark og udlandet.
 • at deltage på rejser og træninger i udlandet.
 • at modtage besøg i Danmark af partnere.
 • at arbejde med FN´s verdensmål internationalt og lokalt.

Til gengæld forventer vi:

 • at du kan lide at arbejde med og implementere målsætninger og strategier.
 • at du kan arbejde fleksibelt og herunder afsætte tid til ca. 11 møder om året, som primært afholdes én weekenddag med udgangspunkt i Aarhus eller København.
 • at du er engageret og initiativrig i forbindelse med formidlingen af det internationale samarbejde
 • at du deltager aktivt i udvalget både socialt og i forhold til ansvarsområder.
 • at du er minimum 16 år og enten er eller bliver medlem af KFUM og KFUK i Danmark.

Vi søger 2 konkrete profiler, men er meget åbne for alle ansøgere:

 1. Kommunikationsørnen:
  • vil formidle på mange måder fx. sociale medier, hjemmesider og magasiner.
  • vil være med til at udarbejde kommunikationsstrategi
  • har lyst til at indgå i et team med flere
  • har evt. erfaring med video og animation
  • har lyst til at udarbejde aktivitetsmateriale
 1. Lokalhajen:
  • har lyst til at gøre KFUM og KFUKs internationale samarbejde relevant på lokal niveau
  • er forankret i sin lokalforeningen
  • har fingeren på pulsen i sin forening blandt alle aldersgrupper.
  • har evt. flere års erfaring med lokalt foreningsarbejde
  • har indgående kendskab til KFUM & KFUK
  • har lyst til at udarbejde aktivitetsmateriale
  • bor ikke i Aarhus eller København.

Om KFUM og KFUK og udvalget

KFUM og KFUK er en kirkelige børne- og ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele landet og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA.

Y-Glocal udvalget er et internationalt udvalg bestående af i alt cirka 20 mennesker fra Cameroun, Danmark og Sydafrika, som arbejder efter Y-Glocals vision om: “At styrke unge og børns handlekraft og livsmod, så de handler ansvarligt som glokale medborgere i civilsamfundet gennem KFUM og KFUK”. Nogle af nøgleordene for samarbejdet er FNs Verdensmål, kristendom, Subject 2 Citizen, Reframing the message, Globalt medborgerskab, ligeværdighed og gennemsigtighed.

Vi helt kort sagt arbejder vi ud fra “Globale udfordringer, lokale handlinger”.

Den danske del af udvalget består pt. af  otte medlemmer, heraf en formand og en næstformand. Derudover deltager den KFUM og KFUK's internationale konsulent også i arbejdet og mange af møderne. Y-Glocal holder cirka et månedligt møde, hvor der både er tid til faglig fordybelse, arbejde med strategier og social hygge. Dertil kommer arbejdet med konkrete opgaver i underudvalg( fx. kommunikation, aktivitetsudvalg, lokaludvalg) og med events og lokal aktiviteter (fx. Efterskolefestival, familieaftener, Wonderful Days, højskolesangaftener).

Hvad arbejder Y-Glocal med for tiden?

Aktuelt arbejder vi bl.a. med de første internationale træninger af unge fra alle tre lande og deres forankring i det lokale, når de vender hjem. Derudover har vi et fokus på skarp kommunikation af samarbejdet og dets bærende elementer. Helt konkret arbejder vi med en værktøjskasse til lokalforeninger, så bevidstheden om de globale udfordringer kan forankres helt praktisk i lokalforeningen. Herunder hører også udarbejdelsen af et nyt aktivitetsmateriale, som skal være interaktivt og nærværende for alle aldre.

Vi glæder os til at høre, hvordan du kan byde ind i forhold til dette konkrete arbejde, men vi er også altid glade for nye ideer og perspektiver. Det vigtigste er,  at du har lyst til at være med til at fortælle de mange gode historier om internationale muligheder, livet som KFUM og KFUK’er i andre lande og arbejde med KFUM og KFUK’s internationale samarbejdspartnere både strategisk og i praksis.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning! Udfyld ansøgningsskemaet her senest onsdag d. 21. april 2019.

(Førstkommende møde i Y-Glocal er d. 27. april, hvor vi håber at de nye medlemmer af udvalget kan deltage)

Har du nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Y-Glocals formand Pernille Dyrvig Mikkelsen på tlf. 28307155 eller pernille@kfum-kfuk.dk.

Ansøgning

Send din ansøgning senest søndag d. 21. april 2019