Søg
Kentucky.jpg

Rejseleder til Efterskolerejse til Kentucky, USA

Vi søger en engageret rejseleder, der vil lave efterskolerejser til Kentucky, USA.

Hvad er opgaven?

KFUM og KFUK i Danmark samarbejder med efterskoler om at lave meningsfulde rejser, der giver udsyn i verden og sætter aftryk på efterskoleelever. For os er det vigtigt, at unge får mulighed for at opleve, at verden hænger sammen - og at de har ansvar og handlemuligheder i den.

Som frivillig rejseleder er du med til at vise, hvordan man kan engagere sig og give sine oplevelser videre til andre. Du arbejder tæt sammen med en anden frivillig og en konkret efterskole om at bringe lokale partnere og globale problematikker ind i undervisningen og tæt på de unge under en studierejse.

Læs evt. mere på https://www.kfum-kfuk.dk/globalt/efterskoler-paa-rejse-med-kfum-og-kfuk/

Arbejdsbeskrivelse:

Som rejseleder deltager du i planlægningen og gennemførsel af efterskolerejsen sammen med en anden frivillig rejseleder, en efterskole og vores internationale partnere i YMCA og YWCA.

Samarbejdet for denne rejse er Odsherred Efterskole på Nordsjælland. Helt konkret består denne opgave i at tage ud på Odsherred Efterskole for at møde eleverne og være med til at forberede dem til den kommende rejse. Herefter deltagelse i selve rejsen til Kentucky, hvor man har funktion som en ud af to rejseledere, som er ansvarlige for aktiviteter hos partneren, YMCA Kentucky Youth Association, undervejs. På rejsen det efterfølgende år vil man i højere grad have mulighed for indflydelse på planlægningen før rejsen, samt forberedelsen ude på efterskolen. Desuden er der potentiale for at være med at udvikle nye rejsetilbud til Kentucky/USA for andre efterskoler ved at blive en del af selve ‘Arbejdsgruppen for Efterskolerejser’ under KFUM og KFUK i Danmark.

Om vores partner, YMCA Kentucky Youth Association:

Vores partner YMCA Kentucky Youth Association er fysisk placeret i Louisville, som er Kentuckys største by. Deres mål er at ‘empower’ og udvikle engagerede borgere og unge, som ønsker at skabe en forandring i deres skole, lokalområde og samfund. Dette gør de ved at udbyde en lang række aktiviteter og tilbud, som bl.a. “Go For It” konferencen, som eleverne på Odsherred Efterskole skal være en del af. Læs mere her: http://www.kyymca.org/gfi/.

Herudover skal Odsherred eleverne på School Exchange på skoler, som har kontakt til YMCA, og bo hos amerikanske værtsfamilier. I løbet af denne del af rejsen vil der nogle aftener være aktiviteter på “The Y” (YMCAs hovedbygning) i Louisville, som eleverne og deres værtssøskende skal deltage.

Tidsperspektiv:

Rejsen med Odsherred Efterskole ligger fra den 17. til 29. januar 2019. Herinden vil der være en dag med besøg på efterskolen, samt en dag efter rejsen til opsamling og evaluering. Vi ser gerne, at man regner med engagement i projektet min. et år udover denne rejse.

Kompetencer:

  • Du har rejseerfaring og kan lide at forstå andre kulturer. Det er en fordel, at du er nysgerrig på dig selv og andre.

  • Du har erfaring med og synes det er sjovt at være sammen med unge i efterskolealderen

  • Du har noget på hjerte, du vil give videre

  • Du er fleksibel, god til at samarbejde og mellem 20-30 år.

  • Du kan se dig selv i KFUM og KFUKs formål og vision https://www.kfum-kfuk.dk/om/formaal-vision-og-strategi

Ansøgningsfrist:

Send en kort ansøgning, hvor du fortæller om, hvorfor du har lyst til at være rejseleder for efterskoleelever senest d. 16. december 2018. Send ansøgningen til: globaleefterskoler@kfum-kfuk.dk.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Marianne, rejseleder på 20469325, eller sende en mail til globaleefterskoler@kfum-kfuk.dk

Læs mere om KFUM og KFUK på www.kfum-kfuk.dk

Ansøgning

Send din ansøgning senest søndag d. 16. december 2018 til: