Søg
Journey for Justice_grupppen.JPG

Nye frivillige i Arbejdsgruppen for Palæstinanetværket

Vi efterspørger nye engagerede og initiativrige frivillige i vores arbejdsgruppe for KFUM og KFUKs Palæstinanetværk. Hvis det lyder som noget for dig, så vil vi meget gerne have dig med i vores arbejdsgruppe.

Hvad er KFUM og KFUKs Palæstinanetværk?

KFUM og KFUK i Danmark har siden 2000 været aktive i Palæstina, hvor ”Salaam Aleikum” var KFUM og KFUK’s internationale projekt frem til 2002. Projektet koncentrerede sig om støtte til det lokale arbejde hos East Jerusalem YMCA og YWCA Palestine. Da projektperioden udløb, valgte KFUM og KFUK at fastholde kontakten. Det skete på baggrund af en kraftig opfordring fra de palæstinensiske partnere, der ikke ønskede at afslutte kontakten, ligesom KFUM og KFUK ikke ønsker at forlade partnere, der lever under besættelse.

KFUM og KFUK's partnere i Palæstina har sammen med andre kirkelige organisationer i 2009 været medunderskrivere på Kairos dokumentet, hvor de palæstinensiske kirker samstemmende opfordrer kristne fra hele verden til at komme på besøg og se og erfare palæstinensernes forhold under israelsk besættelse.

Som respons til Kairos-dokumentet har KFUM og KFUK i Danmark lovet at sende danskere til Palæstina med det formål at lade flere opleve de faktiske forhold. Det er GF´s holdning, at stadig flere danskere bør opleve dette.

I efteråret 2014 nedsatte udvalget for Globale Fællesskaber (GF) en projektgruppe, der havde til opgave at undersøge mulighederne for et øget samarbejde med de palæstinensiske partnere. Projektgruppen afleverede en rapport med oplæg til en lang række punkter, hvor det er oplagt at intensivere samarbejdet samt forslag til at udvikle Palæstina-arbejdet nationalt. Disse konklusioner blev bakket op af GF, som ønsker at sætte større fokus på Palæstina og udnytte de muligheder, som eksisterer.

Hvad er Arbejdsgruppen for Palæstinanetværket?

I begyndelsen af 2015 blev der derfor oprettet en arbejdsgruppe for Palæstina-netværket, som står til ansvar for udviklingen af netværket som en integreret del af KFUM og KFUK. Vores arbejde består i at formidle om situationen til medlemmer af KFUM og KFUK ligesom vi arrangerer rejser dertil flere gange om året.

Nye medlemmer

Vi mangler lige nu nye medlemmer til arbejdsgruppen, så hvis du har lyst til at være en del af samarbejdet, så vil vi meget gerne modtage din ansøgning.

Ansøgning

Skriv en kort ansøgning, hvori du beskriver dit engagement for området, lidt om dig selv og hvorfor du ønsker at være med i arbejdsgruppen. Send din ansøgning til palaestina@kfum-kfuk.dk senest d. 10. august. Vores første møde efter sommerferien er lørdag d. 24 august og vi har en sommerhustur som udvalg d. 13. – 15. september, som vi håber du som nyt medlem kan deltage i.

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Ansøgning

Send din ansøgning senest lørdag d. 10. august 2019 til: