Søg
Medlemmer til scenegruppe.jpg

Medlemmer søges til ny scene-arbejdsgruppe

Vil du være med til at koordinere fede festivaler og shows i KFUM og KFUK? Kunne du tænke dig at lege med kameraer, lys, lyd eller storskærmsproduktion? Måske har du en produktionsleder gemt i maven eller måske er det lige dig at være en del af stemningen backstage? Hvis ja - så har du nu muligheden.

Udvalget for Festivaler og Lejre søger friske og initiativrige medlemmer med forskellige profiler til en nyoprettet Scene-arbejdsgruppe.

 

Produktionslederen: Den organisatoriske der får tingene til at ske

Produktionslederen sørger for tæt kontakt mellem Scene-arbejdsgruppen og arbejdsgrupperne for KFUM og KFUK’s festivaler og events.
Produktionslederen er ansvarlig for at afdække behov og indsamle ønsker fra de enkelte events forud for udformningen af udbudsmateriale.

Ud fra de ovenstående ønsker, skal produktionslederen (sammen med resten af arbejdsgruppen) sørge for at omsætte disse ønsker til praksis.
Produktionslederen understøtter og igangsætter scenekoordinatoren på de enkelte festivaler og events.

Produktionslederen fungerer som formand for arbejdsgruppen.

 

Designeren: Den med det kreative indspark

Designeren skal kunne tænke kreativt og komme med udfordrende ideer, der støtter sceneproduktionen. De kreative indspark skal senere hen kunne bruges i praksis på KFUM og KFUK’s festivaler og events.

Som designer kan man arbejde med lækkert grafik til vores storskærme, storslået lys eller alternative kameravinkler.

 

Indkøberen: Personen med en købmand gemt i maven

Indkøberen er ansvarlig for kontakten til leverandører af sceneteknik og er skribent på udbudsmaterialet.

Indkøberens fornemste opgaver er at sikre at vi får de mest optimale tekniske løsninger i forhold til vores budgetter.

 

Teknikeren: Personen der har styr på grejet

Teknikeren er ansvarlig for at omsætte ønsker og kreative inputs til tekniske løsninger og formidle teknisk viden til resten af arbejdsgruppen og samarbejder med med Indkøberen om leje af sceneudstyr.

Teknikeren understøtter og igangsætter teknikerne på de enkelte festivaler og events.

Som tekniker kan man være “allround” eller fordybe sig i lyd, lys, video eller storskærmsproduktion.

Det vil være en fordel at man har en interesse i at holde sig opdateret på nye tekniske løsninger og på det danske marked for udlejning af sceneteknik.

 

Om Scene-arbejdsgruppen

Scene-arbejdsgruppens opgave er at koordinere, udvikle og styrke aktiviteterne på sceneområdet på tværs af festivaler og events arrangeret af KFUM og KFUK i Danmark. Arrangementerne omfatter på nuværende tidspunkt Børnefestival, Efterskolefestival, Wonderful Days og Familiefestivaler. Arbejdsgruppen refererer til Udvalget for Festivaler og Lejre (FL).

Ud over landsdækkende events kan Scene-arbejdsgruppen fungere som ressource for events arrangeret af distrikter og lokalforeninger.

Gruppens arbejdsopgaver omfatter:

  • Indhentning af tilbud på udstyr til sceneområdet.

  • Indgåelse af kontrakter og rammeaftaler med leverandører. 

  • Afholdelse af kurser i sceneteknik og produktionsplanlægning.

  • Erfaringsudveksling og sparring og support til nye og/eller mindre erfarne frivillige.

  • Rekruttering og koordinering af scenefrivillige til festivaler/events.

Som medlem af gruppen behøver du ikke at deltage aktivt på alle arrangementerne, men det vil være en fordel, hvis du deltager på nogle af dem.

Arbejdsgruppen forventes at holde 2-3 møder årligt. Derudover kommer eventuel deltagelse i de enkelte festivaler og events.

 

Kontakt

Ansøgningerne sendes til Kathrine Holm, Udvalget for Festival og Lejre
For eventuelle spørgsmål kan man henvende sig på telefon: 22 41 99 72

Ansøgningsfrist 14. marts 2020

Ansøgning

Send din ansøgning senest lørdag d. 14. marts 2020 til: