Søg
33227722538_ce277d034a_o.jpg

Medlemmer søges til Y-Glocals kommunikationsarbejdsgruppe

Er du en historiehaj? Kan du noget med ord eller billeder? Og har du mod på at kommunikere meningsfuldt arbejde på en kreativ måde? Så er det dig, vi har brug for!

Vi søger 1-2 frivillige til at kommunikere, formidle og synliggøre vores internationale samarbejde med YMCA Sydafrika og YMCA Cameroun i Y-Glocal.

 

Som Y-Glocal kommunikatør skal du:

Have lyst til at formidle historierne om Y-Glocal.

 

Som Y-Glocal kommunikatør vil du:

  • Få ansvar for at udvikle en PR og marketingsstrategi

  • Udvikle sjov og kreativ marketing

  • Formidle Y-Glocal til vores medlemmer og omverden

  • Udarbejde nyhedsbreve til medlemmer og frivillige

  • Koordinere SoMe annoncering især på Facebook

  • Udvikle hjemmeside

  • Skrive artikler til KFUM og KFUKs medlemsblade

Du bliver en del af et kompetent og kreativt kommunikationsudvalg, der arbejder tæt sammen. Vi mødes til arbejdsmøder ca. 1 gang om måneden i og omkring Aarhus. Du får stor medbestemmelse på arbejdsgruppens struktur og arbejdsgang.

 

Kort om hvad Y-Glocal:

Y-Glocal udvalget er et internationalt udvalg bestående af i alt cirka 20 mennesker fra Cameroun, Danmark og Sydafrika. Helt kort sagt arbejder vi ud fra “Globale udfordringer, lokale handlinger”. Aktuelt arbejder vi bl.a. med de første internationale træninger af unge fra alle tre lande og deres forankring i det lokale, når de vender hjem. Derudover har vi et fokus på skarp kommunikation af samarbejdet og dets bærende elementer. Helt konkret arbejder vi med en værktøjskasse til lokalforeninger, så bevidstheden om de globale udfordringer kan forankres helt praktisk i lokalforeningen. Herunder hører også udarbejdelsen af et nyt aktivitetsmateriale, som skal være interaktivt og nærværende for alle aldre.

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anne Vingborg på anne@kfum-kfuk.dk

Vi har brug for dig!

Kontakt os via dette link, hvis du er interesseret, gerne inden 28/2-2020.

Ansøgning

Send din ansøgning senest fredag d. 28. februar 2020