Søg
32050604167_187726b031_o.jpg (2)

Medlemmer søges til Y-Glocals arbejdsgruppe

Har du lyst til at styrke KFUM og KFUK's internationale arbejde i samarbejdet om Y-Glocal?

 

Vil du være med til at give børn og unge i Cameroun, Sydafrika og Danmark nye horisonter og spændende oplevelser med KFUM og KFUK’s internationale samarbejde? Så er en plads i udvalget for Y-Glocal noget for dig.

Om Y-Glocal 

Y-Glocal arbejder under Udvalget for Globale Fælleskaber i KFUM & KFUK Danmark, som er en del af to verdensorganisationer, YMCA og YWCA. Ved at komme ind i KFUM & KFUK bliver du med andre ord en del af et globalt fællesskab med store armbevægelser. 

Gennem arbejde med FN´s verdensmålene om  “3)  Sundhed og trivsel”, “5) Ligestilling mellem kønnene”, “10) Mindre ulighed”,  “13) Klimaindsats” og “17) Partnerskaber for handling” samarbejder vi med YMCA i Cameroun og Sydafrika om at styrke børn og unges handlekraft og livsmod. Y-Glocal-samarbejdet skiller sig ud ved at have fokus på erfaringsdeling og på at globale problemer kræver forskellige lokale løsning. Samarbejdet foregår sideløbende i de tre landes nationale projektgrupper bestående af 5-10 mand. Derudover understøttes samarbejdet og erfaringsudveklingen igennem en international projektgruppe bestående af medlemmer fra de tre lande. 

Som medlem af Y-Glocal-udvalget får du mulighed for:

 • at sikre, at børn og unge får et glokalt perspektiv i Danmark, Cameroun og Sydafrika.
 • at styrke den glokale profil i KFUM og KFUK. 
 • at møde og samarbejde med kompetente og engagerede medfrivillige fra Danmark, Cameroun og Sydafrika, med ambitioner for det globale og lokale arbejde.
 • at komme med på rejser, når det igen er muligt bl.a. har vi gang i et projekt ift. forholdene i fængslerne i Cameroun, hvor der planlægges en rejse til.
 • at udvikle kompetencer gennem relevante kurser, der kan komme på CV’et.
 • at få et internationalt netværk i Danmark og udlandet.
 • at modtage besøg i Danmark af partnere og tage på partnerbesøg i Cameroun og Sydafrika.
 • at arbejde med FN´s verdensmål internationalt og lokalt.
 • at lære to spændende kulturer at kende.
 • at være med til at forme næste skridt i partnerskabet efter det har været i gang i to år.
 •  at lave sjov og kreativ formidling af samarbejdet til børn og unge.

Du skal have lyst til:

 • at tage del i videreudviklingen af samarbejdet og være med til at fastlægge retningen for den næste periode af samarbejdet. 
 • at arbejde fleksibelt og herunder afsætte tid til ca. 10 møder om året, som primært afholdes én weekenddag med udgangspunkt i Aarhus eller et andet sted afhængig af, hvor vi er centreret. 
 • at dele de gode fortællinger fra det internationale samarbejde og lave aktivitetsmateriale for børn og unge.
 • at bidrage til et godt fællesskab i udvalget.

Hvad arbejder Y-Glocal med for tiden?

Fornyelse af rammerne for det internationale samarbejde, da kommunikation i den umiddelbare fremtid ser ud til at blive elektronisk. Som nyt medlem i styregruppen kan du derfor få stor indflydelse på at definere samarbejdet fremover. 

Vi har fokus på kommunikation af samarbejdet og dets bærende elementer. Helt konkret arbejder vi her med en værktøjskasse til lokalforeninger, så bevidstheden om de globale udfordringer kan forankres helt praktisk i lokalforeningen. Herunder hører også udarbejdelsen af et nyt aktivitetsmateriale, som skal være interaktivt og nærværende for alle aldre.

På sigt arbejder vi også med planlægningen af forskellige former for rejser, bl.a. en familierejse til Sydafrika og træninger af unge glokale frivillige fra alle tre lande.  

Ansøgning

Send din ansøgning senest mandag d. 9. november 2020 til: