Søg
38492590636_c500ed74ed_o.jpg

KURSUS 19: Vær med til at skabe fremtidens kursus i KFUM og KFUK

Vi har brug for en stærk kursusplatform, hvor de frivillige bliver rustet til mødet med børn og unge og inspireret til at sætte nye projekter og events i gang. Det søger vi frivillige til.

KFUM og KFUK er en kirkelige børne- og ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele landet og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA. For at det skal kunne lade sig gøre, har vi brug for en stærk kursusplatform, hvor de frivillige bliver rustet til mødet med børn og unge og inspireret til at sætte nye projekter og events i gang.

Nu søger vi frivillige, der vil være med til at udvikle version 2.0 af KFUM og KFUK’s største kursus Kursus X, som sidst fandt sted i november med overskriften KURSUS 17.

Nedenfor kan du læse mere om rammen for det nye kursuskoncept, og hvordan du kan være med til at give ledere og frivillige et stærkt fundament.

Ramme for det nye Kursus X:

  • Fra at finde sted hvert andet år, skal Kursus X fremover være en årligt tilbagevendende begivenhed. Startende i 2019.
  • Kurset skal henvende sig til en bred gruppe af deltagere med kursusmoduler på flere forskellige trin og med varierende udfordringer, så det henvender sig til både nye og erfarne frivillige.  
  • Moduler skal lægge sig tæt op ad aktiviteter i KFUM og KFUK, så der skabes en lige linje mellem aktiviteter og moduler - eksempelvis lejr, festival, børneaktiviteter, Treehouse mm.
  • I forlængelse af ovenstående vil landsudvalgene blive inddraget og i højere grad få ansvar for udvikling af moduler på deres respektive områder.
  • Kursus X skal være det bærende uddannelsestilbud i KFUM og KFUK.

Det forventer vi af dig:

  • Du har selv erfaring som leder eller frivillig og er nysgerrig på, hvordan vi kan skabe de bedste rammer for lederuddannelse i organisationen.
  • Du arbejder fleksibelt og kan afsætte tid af til cirka otte møder frem mod Kursus 19, der skal finde sted i efteråret 2019. Udgangspunktet vil være Aarhus, men der kan også være mødested andre steder i landet på både hverdage og i weekender.
    Du deltager aktivt både socialt og i forhold til ansvarsområder.
  • Du er eller bliver medlem af KFUM og KFUK i Danmark.

 

Om udvalget

Udvalget vil bestå af 7-8 medlemmer, der mødes cirka otte gange frem mod Kursus 19 med opgaver, som skal løses indimellem udvalgsmøderne. Vi vægter den faglige udvikling af det nye kursuskoncept højt, men det sociale fællesskab i arbejdsgruppen er også vigtigt for os.

Kursus X-udvalget er under udviklingen af kurset i tæt kontakt med Udvalget for Uddannelse og Udvikling, som arbejder med de overordnede målsætninger og strategier for kurser i KFUM og KFUK.

Arbejdet med Kursus 19 slutter med evaluering i udgangen af 2019, men der vil være mulighed for at fortsætte i udvalget og være med til at skabe rammerne for Kursus 20.

Førstkommende møde vil finde sted allerede 1. september på Aarhus Efterskole, hvor vi håber at nye medlemmer har mulighed for at deltage.


Ansøgningsfrist

Udfyld ansøgningsskemaet senest mandag d. 20. august 2018. Du finder ansøgningsskemaet her

Har du nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte formanden for Udvalget for Uddannelse og Udvikling Klaus Videbæk (tlf. 2854 7616 eller klausbv@kfum-kfuk.dk) eller kursusansvarlig Nina Hansen (tlf. 2543 2274 eller nfh@kfum-kfuk.dk)

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Hvor ofte?
Indtil opgaven er løst

Ansøgning

Send din ansøgning senest mandag d. 20. august 2018