Søg
36432438223_89c754de20_k.jpg

Har du lyst til at styrke KFUM og KFUK's arbejde med globale fællesskaber?

Vil du være med til at give børn og unge nye horisonter og spændende oplevelser med KFUM og KFUK’s internationale arbejde? Så er en plads i Udvalget for Globale Fællesskaber noget for dig.

KFUM og KFUK er en kirkelige børne- og ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele landet og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA.

Vi arbejder i øjeblikket med følgende områder

 • Partnerskaber med Palæstina, Sydafrika, Cameroun, Myanmar mfl.
 • Udveksling - vi sender unge ud som global frivillig eller praktikant.
 • Ansøgning om at få Verdensrådsmøde (World Council) i YMCA til Danmark i 2022.
 • Change Agents - vi sender unge på lederuddannelse i YMCA verdensbevægelse sammen med andre unge fra hele verdens YMCAs.
 • YWCA - vi arbejder med at gøre YWCA-identiteten relevant ind i vores kontekst.
 • Camps og sommerferietilbud - YMCA/YWCA holder camps over hele verden, som vi tilbyder KFUM og KFUK's medlemmer.
 • Efterskolerejser - arrangeres i samarbejde med efterskoler og vores YMCA/YWCA-partnere.
 • Globetrotter - besøg hos vores YMCA/YWCA-partnere og lederuddannelse for unge
 • Europaarbejdsgruppe - vi er i gang med styrke vores europæiske samarbejde og samtidig styrke forankringen af det internationale samarbejde lokalt i KFUM og KFUK’s lokalforeninger.

Vi glæder os til at høre, hvordan du kan byde ind i forhold til dette konkrete arbejde, men vi er også altid glade for nye ideer og perspektiver. Det vigtigste er, atdu har lyst til at være med til at fortælle de mange gode historier om internationale muligheder, livet som KFUM og KFUK’er i andre lande og arbejde med KFUM og KFUK’s internationale samarbejdspartnere både strategisk og i praksis.

Som medlem af GF får du mulighed for

 • at styrke den internationale profil i KFUM og KFUK.
 • at møde og arbejde sammen med kompetente og engagerede medfrivillige med ambitioner for det internationale arbejde.
 • at få kompetencer og erfaring med frivilligt og internationalt arbejde og med mulighed for at deltage i relevante kurser.
 • at sikre, at børn og unge får et internationalt perspektiv.
 • at få et internationalt netværk i Danmark og udlandet.

Til gengæld forventer vi

 • at du kan lide at arbejde med og implementere strategier.
 • at du vil være med til at understøtte vores dygtige arbejds- og projektgrupper.
 • at du kan arbejde fleksibelt og herunder afsætte tid til ca. 4 møder i GF og ca. 4 møder i en af vores arbejds- og projektgrupper om året.Møderne vil ligge på hverdage og i weekender med udgangspunkt i Aarhus eller København.
 • at du er engageret og initiativrig i forbindelse med formidlingen af det internationale arbejde.
 • at du deltager aktivt i udvalget både socialt og i forhold til ansvarsområder.
 • at du er minimum 18 år og enten er eller bliver medlem af KFUM og KFUK i Danmark.

Om udvalget

Udvalget for Globale Fællesskabers tager udgangspunkt i KFUM og KFUK’s Vision 2025, der bl.a. har målsætninger om
- at KFUM og KFUK’s internationale dimension skal være kendt og indarbejdet i foreningernes tilbud.
- at KFUM og KFUK via vores globale tilbud når ud til nye målgrupper.

Udvalget består af otte medlemmer + formand + et hovedbestyrelsesmedlem. Derudover deltager de internationale konsulenter også i arbejdet og møderne. GF holder ca. 4 møder om året, hvor der både er tid til faglig fordybelse, arbejde med projekter og social hygge. Dertil kommer arbejdet med en række underudvalg og arbejdsgrupper under GF, der bl.a. arbejder med efterskoler, Palæstina og samarbejdet med Sydafrika og Cameroun.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning! Vi søger flere nye medlemmer og giver løbende tilbagemeldinger. Udfyld ansøgningsskemaet og send det gerne til filiphove@kfum-kfuk.dk senest onsdag d. 14. november 2018.
(Førstkommende møde i GF er d. 7.-9. december, hvor vi håber, at et nyt medlem af udvalget kan deltage).

Har du nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte GF’s formand Filip Hove Kristensen på tlf. 61 77 78 17 eller filiphove@kfum-kfuk.dk.

 

Ansøgning

Send din ansøgning senest onsdag d. 14. november 2018 til: