Søg

Kvindeligt Voksenarbejde

Landsdelsstævne for kvinder i marts samt forskellige initiativer lokalt hører under den særlige gren af KFUM og KFUK, vi kalder Kvindeligt Voksenarbejde.

Kvindeligt Voksenarbejde består af lokale studiegrupper, mødregrupper, klubber for danske kvinder og indvandrerkvinder og andre sammenhænge, hvor kvinder mødes.

Projektgruppen

Der er nedsat en projektgruppe til varetagelse af Kvindeligt Voksenarbejde.

Gruppens opgave er at udgive Nyhedsbrev for Kvindeligt Voksenarbejde og sikre, at der hvert år udpeges en kvindegruppe, som udfærdiger oplæg til tema for de årlige landdelsstævner for kvinder, der afvikles i marts måned.

Se tidligere nyhedsbreve fra Kvindeligt Voksenarbejde på ISSUU