Vi er en flok forældre, som er blevet alene af den ene eller anden grund – det være sig skilsmisse, dødsfald, eller brud af et papirløst forhold.

Nogle har et barn – andre mange. Nogle har børn fuld tid – andre blot en weekend hver anden uge.

Fælles for os alle er dog, at vi kender til de problemstillinger, der kan opstå, når man står alene som forældre, og det savn, der kan være efter voksent selskab og støtte.

Kursus for Aleneforældre (uden børn)

Vi afholder hvert år i påskens første dage et kursus for Aleneforældre uden børn, hvor der fokuseret på muligheden for bare at være og tage imod, mens netværket opbygges og udbygges.

Her er plads til alle, hvad enten man lige har mistet og står midt i krisen – eller om man er kommet videre, og ser fremad mod livets nye muligheder.

Vi skaber rum til sammenhold og fordybelse med gode muligheder for at trække sig og kigge ind i sig selv. Det hele kulminerer i festaftenen torsdag, hvor der traditionen tro er en stemningsfyldt midnatsgudstjeneste.

Voksensamvær

4-5 gange om året afholdes samværsdage. 
Der vil være fokus på at dele nogle af de ting, der fylder som Aleneforældre. 
Vi håber, at det vil være med til at styrke fællesskabet, og at det vil være et trygt sted at dele sine tanker om livet og det at være Aleneforældre.
Hold øje med kalenderen for at se kommende arrangementer for KFUM og KFUK's Aleneforældre